شناسنامه فنی

IRANFILTECH از دانشجویان رشته های فنی و مهندسی دعوت به همکاری می نماید:
“فرصتی ویژه برای علاقمندان به فعالیت در پروژه های صنعتی ، کار تیمی و آموزش